Email

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele, Rodzice

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w akcję „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”. W tym roku obchody przypadają na 15 - 19 października i przebiegają pod hasłem:


Motywacja w dysleksji - nasze mocne strony

 

Zachęcamy do aktywności nauczycieli i rodziców.

Poradnia mi.in. przygotowuje:

 • 15 października (poniedziałek)
  • 1600 - 1700 - "Prawdy i mity na temat dysleksji" - prelekcja dla rodziców i nauczycieli w PPP5;
  • 1700 - 1800 - "Dysgrafia ... i co dalej?" - konsultacje dla rodziców i nauczycieli w PPP5, propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem z dysleksją;
 • 16 października (wtorek)
  • 1400 - 1600 - "Jak rozwijać uzdolnienia u uczniów z dysleksją?" - konsultacje dla rodziców i nauczycieli w PPP5;
  • 1500 - 1600 - "Szkoła czytania - sposób na odniesienie przez dziecko sukcesu w szkole" - otwarte zajęcia grupowe w PPP5;
  • 1600 - 1700 - "Dzieci z dysleksją i trudności w przyswajaniu języków obcych" - konsultacje dla nauczycieli na terenie zgłoszonych szkół;
 • 17 października (środa)
  • 1600 - 1800 - "Dysleksja a wybór zawodu" - konsultacje dla rodziców i nauczycieli w PPP5;
  • 1700 - 1800 - "Każdy uczeń z dysleksją ma swoje mocne strony" -  konsultacje dla rodziców w PPP5;
 • 18 października (czwartek)
  • 1400 - 1600 - "Ryzyko dysleksji u dzieci" - konsultacje dla rodziców w PPP5;
  • 1600 - 1800 - "Jak motywować uczniów z dysleksją do nauki?" - konsultacje dla rodziców i nauczycieli w PPP5;
  • 1700 - 1800 - "Mocne strony Twojego dziecka" - konsultacje dla rodziców w PPP5;
 • 19 października (piątek)
  • 1400 - 1600 - "Szkoła czytania - sposób na odniesienie sukcesu przez dziecko w szkole" - konsultacje dla rodziców  w PPP5;
  • 1600 - 1700 - "Metody polisensoryczne w nauce języków obcych uczniów z dysleksją" - prelekcja dla rodziców i nauczycieli w PPP5;


 • 26 października (piątek)
  • 1400 - 1600 - "O pracy z dzieckiem z dysleksją" - porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli na podstawie opracowanego informatora w Szkole Podstawowej nr 4;

Ponadto zachęcamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się z zakładką „Strefa Rodzica” na portalu internetowym  Orograffiti.

www.ortograffiti.pl