Ważne strony internetowe
Pokaż: 
1   Link   MOPS Katowice
Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zawierająca ważne informacje dla mieszkańców
794
2   Link   Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Strona internetowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej adresowana do członków rodzin z problemem przemocy oraz osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie związanym z problemem uzależnienia
642
3   Link   Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS
Strona Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KOMPAS zawierająca informacje o ofercie usług medycznych
938
4   Link   Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS
Strona Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FENIKS zawierająca informacje o ofercie usług medycznych
1003
5   Link   Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE
Strona Centrum Wspomagania Rozwoju dla dzieci, młodzieży i dorosłych o nieharmonijnym rozwoju, w szczególności z zaburzeniami spektrum autyzmu
846
6   Link   Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która istnieje po to, "aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo, chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy"
759
7   Link   Klub Głodnego Słowa
Strona internetowa Klubu Głodnego Słowa zajmującego się problemami zaburzeń odżywiania
1125
8   Link   Ośrodek Rozwoju Edukacji
Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji - publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzona przez MEN
675
9   Link   Forum przeciw depresji
Strona Fundacji ITAKA o kampanii społecznej "Forum Przeciw Depresji" organizowanej wspólnie z firmą Servier Polska
986
10   Link   Instytut Odkrywania Tajemnic
Strona Instytutu Fizyki przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prezentująca ciekawe zajęcia interaktywne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
920
11   Link   DOPALACZE kradną życie
Strona internetowa Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej dostarczająca informacji na temat pomocy w przypadku używania dopalaczy
145
12   Link   Polski Czerwony Krzyż
Strona internetowa Polskiego Czerwonego Krzyża
889
13   Link   Ochrona w sieci
Strona Fundacji Kidprotect, zajmującej się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci
160
14   Link   Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
Strona internetowa skierowana do osób, które podejrzewają u siebie uzależnienie behawioralne, takie jak np.: siecioholizm, zakupoholizm i inne
2